samlil

תקנון ותנאי שימוש

קדימון

»  My Clinic עוסקת בהשכרת חללי עבודה לשוכרי משנה לצורך שימוש בחדרים לטיפול המיועד בין היתר ל פסיכולוגים, פסיכיאטרים, פסיכותרפיסטים, מגשרים, מאמנים, יועצים, תזונאים, נטורופתים, קלינאי תקשורת וכל מטפל שעוסק בתחום ה well-being (להלן: "הקליניקות" או "חדרי הקליניקות"). My Clinic יצרה שיתופי פעולה עם מתחמים נוספים העוסקים בהשכרת חללי עבודה כאמור על מנת להציע שירותי השכרה באמצעות רשת מתחמים למזמינים (העסק My Clinic על כל סניפיה ובעליה ובעלי הסניפים יקראו להלן "My Clinic" ו "המתחם" בהתאמה).

»  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה במתקני My Clinic ו/או באתר My Clinic.co.il ו/או בתוכנות יומן וסליקה ו/או אחרות (אתר  My Clinic.co.il ו/או בתוכנות יומן וסליקה ו/או אחרות יקראו להלן: "האתר") ע"י המזמינים ו/או המתעניינים (להלן: "המזמין") לרבות על הכניסה ו/או הביקור במתחם ו/או באתר ו/או בכל מדיה אחרת ובאישורך הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אין לעשות שימוש בשירותי ו/או במתקני My Clinic ו/או באתר.

»  נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר. מאחר וחלים עדכונים לתקנון השימוש, My Clinic ממליצה למזמינים לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתקנון ובתנאי השימוש.

»  המזמין ביקר בקליניקות ובחדר הסדנאות ובמתחם ומצא אותם מתאימים לצרכיו (לרבות מבחינה מבנית, מבחינת הריהוט והציוד במקום, מבחינה אקוסטית וכדומה) ולא יהיו לו טענות של אי התאמה כלפי My Clinic.

»  מובהר כי מתחם My Clinic רמת החייל תל אביב נמצא בהליכי הקמה בכל הנוגע להתחברות למערכות מרחוק.

זמני קבלה ופינוי קליניקות

»  קבלת הקליניקות תהה בהתאם למספר הקליניקה ולשעה אשר הוזמנה במסגרת ההזמנה.

»  פינוי הקליניקות יתבצע בדיוק בחמישה לשעת הסיום של ההזמנה.

»  ככל שדלת הקליניקה סגורה ו/או הקליניקה לא פנויה והשעה חמישה לשעה עגולה, ניתן לדפוק על דלת הקליניקה ולבקש בנימוס את הפינוי שלה.

»  עם הזמנת הקליניקה יימסר קוד גישה לקודן בכניסה למתחם My Clinic. קוד גישה זה ישמש את המזמין ואת לקוחות המזמין.

»  יש לבקש מלקוחות המזמין לדייק ולהגיע בשעה הקבועה לטיפול ולהימנע מהגעה מוקדמת.

»  יש ליידע את המשרד במייל/ווטס אפ במידה וקליניקה לא פונתה ו/או פונתה באיחור.

»  בגין אי עמידה בשעת הפינוי יחויב המזמין בחיוב של 2 שעות נוספות. החיוב יעשה באמצעות חיוב כרטיס האשראי אשר נמסר במועד רכישת כרטיסיית ההשכרה ו/או הססיה של הקליניקה. במועד מתן כרטיס האשראי הוא ישמש לביטחון להבטחת האמור.

»  במועד פינוי הקליניקה יש להותיר את דלת החדר פתוחה.

»  המזמין מתבקש לעדכן את מטופליו ו/או לקוחותיו כי במידה והם מגיעים למתחם מספר דקות לפני הפגישה עם המזמין, עליהם להמתין בפינת ההמתנה , לשמור על השקט ולפעול לפי כללי המתחם.

»  על המזמין לעדכן את לקוחותיו במספר החדר שהוזמן. כמו כן ינהג המזמין לאסוף את הלקוחות מפינת ההמתנה.

סדר וניקיון

»  יש לעזוב את הקליניקה ו/או חדר הסדנאות ו/או את המתחם כשהם נקיים ומסודרים כפי שקבלתם. המתחם ינוקה אחת ליום על ידי מנקה מקצועי (ריקון פחים, ניקיון חדרים ומטבחים) אך באחריותכם לדאוג לשמור על ניקיון החדרים בסיום השכרתם למען המשכיר אחריכם.

»  בסיום ההשכרה של הקליניקה ו/או חדר סדנאות יש לכבות את המזגן ואת האורות בקליניקה ו/או חדר סדנאות.

»  במידה ואתם האחרונים לצאת מהמתחם, תתבקשו לכבות אורות ומזגנים במתחם ולסגור ולנעול את המתחם על פי דף ההנחיות.

»  יש לוודא שכלים כגון כוסות, כדים או כל ציוד אחר לא נשארו בקליניקה (כלים חד פעמיים  יש לזרוק בפח המרכזי וכלים רב פעמיים  יש לשטוף ולהשיב למקום).

»  ככל שנעשה שימוש בכיסאות/מזרנים/כריות יש להשיבם למקומם.

»  על השארת קליניקה ו/או חדר הסדנאות ו/או המתחם כשהם לא נקיים או לא מסודרים בסיום ההשכרה יחול תשלום נוסף בסך של 60 ₪ דמי ניקיון. החיוב יעשה באמצעות חיוב כרטיס האשראי אשר נמסר במועד רכישת ההשכרה. במועד מתן כרטיס האשראי הוא ישמש לביטחון להבטחת האמור.

»  במידה והבחנתם בחוסרים כלשהם (של טישיו, כוסות, קפה, תה וכו') או אי תקינות כלשהי (של שעונים, מתקני הקליניקה, מזגן וכו') הינכם מתבקשים ליידע את לעדכן את המשרד במייל: office@My-clinic.co.il.

כללי - מתחם My Clinic

»  יש לשמור על השקט – במתחם מספר של חללים הפועלים בפעילות מקבילה ולכן יש לגלות התחשבות בפעילויות הנוספות המתקיימות במקום, ולשמור על השקט ועל הניקיון.

»  אין לעשן או לצרוך אלכוהול בחללים או במתחם הבניין.

»  על הלקוחות של המזמין המבקרים במתחמי My Clinic להיות מעל גיל 13 ושאינו פסול דין. 

»  אין להדליק נרות או אש בחדרים.

»  מטרת השכירות הינה לצורך הפעלת קליניקה / הנחיית סדנה / הרצאה בלבד.

»  חניה – שירות השכרת הקליניקה אינו כולל חניה, אך יש לציין שניתן למצוא חנייה מרובה בקרבת מקום, הן בכחול לבן והן חניה בחינם במתחם הקניות הצמוד לבניין.

»  המזמין לא ישתמש במרכז או בכל חלק ממנו לכל מטרה אחרת מאלו שפורטו לעיל, אלא בהסכמת My Clinic מראש ובכתב.

»  המזמין מצהיר כי הוא מכיר ומודע לכללי התקנון למניעת הטרדות מיניות ויפעל לפיהן.

»  בין המזמין לבין My Clinic, לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד והמזמין מצהיר בזאת כי הינו פועל כבעל עסק עצמאי ומטפל עצמאי לכל דבר ועניין.

»  My Clinic שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון ותנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

כרטיסיה לחדרי קליניקה

»  ניתן לרכוש כרטיסיה במקבצי שעות כמפורט באתר.

»  ניתן לרכוש שימוש בשעה בודדת של קליניקה לצורכי הכרות ולצרכים מיוחדים מעת לעת.

»  ניתן להזמין קליניקה לשעה בודדת או למקבצי שעות בכל יום או שעה בהם המתחם פתוח על בסיס מקום פנוי, עד לתקרת הכרטיסייה שנבחרה.

»  ניתן לשריין שעות בכרטיסייה עד 3 חודשים מראש.

»  החזר כספי – ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום הרכישה ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים לפחות לפני מועד תחילת השימוש הראשוני.

»  כל שעה שהוזמנה ניתנת לביטול עד 24 שעות מראש. ביטול עד ל 24 שעות מראש יזכה את המזמין בקרדיט לכרטיסייה באופן מלא על הביטול (100%). ביטול של פחות מ- 24 שעות מראש יגרור חיוב מלא במידה ו My Clinic  לא הצליח להשכיר את השעה למזמין חלופי.

»  ביטול קורונה: ככל שמשרד הבריאות יאסור על התכנסות של מספר האנשים המתוכננים להשתתף במפגש או יחולו הנחיות ריחוק חברתי שלא מאפשרות קיום המפגש – ביטול המפגש בפחות מ 24 שעות תתאפשר ללא חיוב כאשר במקרה זה תקבל זיכוי שיאפשר  שימוש בשעות הכרטיסייה שנותרו במועד אחר נדחה.

»  כרטיסייה ניתנת למימוש עד לשנתיים מיום הרכישה.

»  כרטיסיה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

»  המחירים כוללים מע"מ.

»  שעה שהוזמנה מראש במתחם ניתנות לשינוי ו/או לביטול על ידי My Clinic  בכפוף למתן הודעה של 14 יום מראש למזמין.

ססיות – שלוש שעות קבועות ביום קבוע בשבוע ובחדר קליניקה קבוע

»  ססיה ניתן להזמין בשעה וביום קבועים ובחדר קבוע.

»  ססיה ניתן לשריין עד 6 חודשים מראש.

»  החזר כספי – ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום הרכישה ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים לפחות לפני מועד תחילת השימוש הראשוני.

»  ססיה ניתנת לביטול על ידי המזמין בהודעה של חודש קלנדארי מלא מראש. ביטול כזה יזכה את המזמין באופן מלא על הביטול (100%). ביטול של פחות יגרור חיוב מלא במידה ו My Clinic  לא הצליח להשכיר את הססיה למזמין חלופי.

»  ביטול קורונה: ככל שמשרד הבריאות יאסור על התכנסות של מספר האנשים המתוכננים להשתתף בססיה או יחולו הנחיות ריחוק חברתי שלא מאפשרות קיום המפגש – ביטול המפגש ללא חיוב כאשר במקרה זה תקבל זיכוי שיאפשר  שימוש בססיה במועד אחר במשך זמן זהה.

»  רכישת כרטיסת ססיה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

»  המחירים כוללים מע"מ.

»  שעות ססיות שהוזמנו מראש במתחם ניתנות לביטול ו/או שינוי על ידי My Clinic  בכפוף למתן הודעה של 30 יום מראש למזמין.

חדר הדרכות/הרצאות

»  מתאים להרצאות, הדרכות סדנאות.

»  מתאים לעד 20 איש.

»  החדר מאובזר עם מקרן, מסך, לוח מחיק, מזרונים/כריות וכסאות.

»  מדיניות הביטול כדלקמן.

-בגין רכישת זכות חד פעמית ועד לרכישת זכות לסדרה בת 3 מפגשים: ניתן לבטל עד לשבועיים מראש ולקבל החזר מלא על הביטול.

-בגין רכישה מוקדמת של סדרה מעל ל 3 מפגשים:

1) ביטול כל הסדרה לאחר המפגש הראשון ללא חיוב ככל שאינך שבע/ת רצון מחדר הסדנאות. במקרה זה,  יוחזר לך כספך למעט בגין חיוב עבור מפגש אחד;
2) ביטול קורונה: ככל שמשרד הבריאות יאסור על התכנסות של מספר האנשים המתוכננים להשתתף במפגש בסדרה – ביטול המפגש ללא חיוב.
3) ככל שביקשת לבטל מפגש מסוים מתוך הסדרה ו My – Clinic הצליח להשכיר את חדר הסדנאות למזמין אחר – ללא חיוב;
4) מקרה חריג – ככל שהודעת בכתב על ביטול 14 יום מראש – ללא חיוב.

»  ביחס לסעיפים קטנים 2-4 לעל תהיה זכאי לזיכוי שיאפשר שימוש בחדר הסדנאות במועד אחר במשך זמן זהה מועד נדחה בתיאום עם My – Clinic.

»  ככל שמועד מפגש בסדרה נופל על חג או ערב חג אתה רשאי לדחות את מועד המפגש למועד נדחה בתיאום עם  My – Clinic.

»  המחירים כוללים מע"מ.

»  ביטול שלא על פי מדיניות הביטול יגרור חיוב מלא.

הצהרה וכתב התחייבות לחיוב כרטיס אשראי

בחתימתי על תקנון ותנאי השימוש אילו הנני מאשר כי קראתי והבנתי את התקנון ונהלי העבודה.

הנני מודע לכך כי My Clinic  רשאית לחייב את כרטיס האשראי שלי במקרים הבאים:

»  לצורך חיוב התשלום המלא במועד הרכישה בהתאם למסלול הרכישה שבחרתי.

»  במעמד ביצוע ההזמנה, תבוצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה.

»  כרטיס האשראי ישמש לביטחון להבטחת חיוב בעת איחור בפינוי הקליניקה ביחס לזמנים הקבועים בתקנון.  

»  כרטיס האשראי ישמש לביטחון להבטחת חיוב בשל השארת קליניקה לא נקיה או לא מסודרת במועד הפינוי בהתאם לכללים הקבועים בתקנון.

ידוע לי כי, My Clinic  תהא רשאית לממש את הנ"ל במקרה/ים כאמור גם אם לא נשלחה/ו אלי תזכורת/ות ולא תהיינה לי כל טענות בעניין זה.
ידוע לי כי חתימתי ו/או מתן אישור דיגטלי מהווה התחייבות כי קראתי את תקנון ואת תנאי השימוש של My Clinic  והנני מודע להם ומסכים להם.

תוכן האתר, סודיות המידע ומדיניות פרטיות

»  My Clinic תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי My Clinic.

»  My Clinic תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למוסרם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות My Clinic להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי My Clinic ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי My Clinic מכל מין וסוג שהוא.

»  משתמשי האתר / המזמינים מצהירים כי ידוע להם כי My Clinic אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשי האתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.

»  Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

»  My Clinic שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש בין אם על ידי חסימת כתובת הIP  של המחשב שלו, כתובת הMACID  של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על המשתמש באתר ובתוכנות My Clinic.

קניין רוחני

»  האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ול My Clinic ומהווים קניין רוחני בלעדי של My Clinic ו/או ניתנה ל My Clinic  זכות השימוש בהם מבעליהם ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור כתוב מראש מ My Clinic. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

»  My Clinic עושה שימוש בספקי צד ג' לצורכי ניהול יומן וסליקת אמצעי תשלום ואלה באחריות ספקי צד ג' בלבד ועל פי תנאי השימוש של אלה אשר מובאים להלן בלינקים הבאים:

https://yoman.co.il  , https://www.tranzila.com .

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. במקרים של שימוש באתרים חיצוניים מומלץ לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

אחריות

»  המזמין מצהיר שלא יבוא בטענות או דרישות כלפי My Clinic בכל מקרה של סכסוך בינו לבין הלקוחות/מטופלים שלו.

»  המזמין מצהיר של My Clinic אין קשר לתוכן פעילותו בחדרים ובמתחם, וש My Clinic פטורה מאחריות כלפי תוכן מפגשי המזמין וביחס למה שעושה המזמין עם לקוחותיו ו/או מטופליו.

»  המזמין מצהיר שהוא בדק את החדר/הקליניקות/המתחם לפני השכרתו ומצא אותו תקין ומתאים לצרכיו.

»  במידה ויגרם נזק לציוד ו/או לנכס ע”י המזמין ו/או אחד ממטופליו, המזמין יישא בעלות תיקון הנזק.

»  חלק ממסלולי ההשכרה או כל שירות אחר לרבות גישה למתחם הינם על בסיס מקום פנוי, למזמין לא תהיה כל טענה בעניין היעדר פניות.

»  מעת לעת עלולים להיות עבודות תחזוקה של המתחם ויהיה צורך להשבית חלק מהשירותים ו/או חלק מהמתחם. חלק מהשירותים תלויים בצד שלישי ועל כן My Clinic לא תישא באחריות  בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מצדדים אחרים. המזמין מבין את המשמעות ולא תהיה לו טענה בעניין הסתמכות ו/או כל טענה אחרת.

»  ככל שהאתר ו/או השירות ו/או המתחם נעזר בשירותי צד ג' לרבות ספקי מוצרים יצוין כי My Clinic לא תישא בנזק עקיף ו/או ישיר לרוכש ו/או אדם אחר הנוגעים לשירותי צד ג'.

»  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

»  My Clinic אינה אחראית לנזקים עקיפים מכל מין וסוג שהוא ובכל מקרה, אחריותה לנזקים ישירים תהא מוגבלת לסך התמורה ששולמה על ידי המזמין ל My Clinic במהלך התקופה של שלושת החודשים שלפני מועד קרות אירוע הנזק.

»  המזמין מתחייב כי הוא ו/או חברת הביטוח המבטחת אותו מוותרים על זכות התחלוף כלפי My Clinic ו/או חברת הביטוח המבטחת את My Clinic והבאים מטעמם. המזמין פוטר את My Clinic ו/או חברת הביטוח המבטחת את My Clinic והבאים מטעמם מכל חבות בגין אובדן ו/או נזק שנגרם למזמין, לשיפוי מכל מין וסוג שהוא.

»  בקרות אירוע ביטוחי וככל ש My Clinic תפעיל איזו מהפוליסות, מתחייב המזמין לשלם את סכום ההשתתפות העצמית הנדרש מחברת הביטוח בעלת פוליסות הביטוח הנ"ל, במועד שייקבע לביצוע התשלום על ידי חברת הביטוח שתפיק הפוליסות הנ"ל, ככל שהמזמין גרם לנזק.

»  אין בחובת המזמין בעריכת פוליסות הביטוח כדי לגרוע מחובתו של המזמין כלפי My Clinic לפצות ו/או לשפות מיידית את My Clinic בגין כל תביעה שהיא מצד האנשים שנפגעו ו/או ניזוקו בהיותם במתחם (למעט אם כתוצאה  ממעשה זדון של My Clinic) בגינה תחויב My Clinic בפסק דין חלוט. 

»  המזמין מצהיר כי הוא מסכים לכך שאין למשכירים של המתחם ל My Clinic (חברת יו די בי אחזקות בע"מ) אחריות ו/או חבות מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, לכל דבר הקשור במתחם ו/או חלק ממנו, ו/או הבנין בו מצוי המתחם ו/או בכלל.

סמכות שיפוט

»  בעת שאתם עושים שימוש באתר ו/או במתחם במקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז המרכז.

גלילה למעלה